Xu Hướng 9/2023 # Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ # Top 14 Xem Nhiều | Zrll.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ # Top 14 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Zrll.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Là một trong những dạng kiến thức toán học phổ biến, Bất đẳng thức Cosi được sử dụng để giải nhiều dạng toán về phương trình và bất phương trình khác nhau. Vậy Bất đẳng thức Cosi là gì và cách sử dụng của nó ra sao?

Đừng lo, đội ngũ INVERT chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn biết bất đẳng thức Cosi là gì & cách sử dụng của nó ra sao một cách chi tiết, dễ hiểu thông qua bài viết sau.

I. Bất đẳng thức Cosi là gì?

Thực ra có nhiều cách để chứng minh bất đẳng thức này nhưng hay nhất vẫn là cách chứng minh quy nạp của Cauchy. 

1. Bất đẳng thức AM – GM

2. Bất đẳng thức Cosi

3. Bất đẳng thức cosi cho 2 số không âm

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a = b

4. Bất đẳng thức cosi cho 3 số không âm

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a = b = c

5. Bất đẳng thức cosi cho 4 số không âm

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = d

6. Bất đẳng thức cosi cho n số không âm

Với x1, x2,…, xn là n số thực không âm, khi đó ta có:

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x1 = x2 =… = xn

*Hệ quả của bất đẳng thức Cô-si

II. Chứng minh bất đẳng thức cosi của Cauchy

1. Chứng minh bất đẳng thức Cosi đúng với 2 thực số không âm

Với a = 0 và b = 0 thì bất đẳng thức luôn đúng (1). Ta chỉ cần chứng minh bất đẳng thức luôn đúng với 2 số a, b dương.

2. Chứng minh bất đẳng thức Cosi với 3 thực số không âm

Rõ ràng a = 0, b = 0, c = 0 thì bất đẳng thức luôn đúng. Do đó, ta chỉ cần chứng minh bất đẳng thức đúng với 3 số thực a, b, c dương.

3. Chứng minh bất đẳng thức Cosi với 4 số thực không âm

Dễ dàng nhận ra rằng với a = 0, b = 0, c = 0, d = 0 thì bất đẳng thức luôn đúng. Bây giờ chúng ta chỉ cần chứng minh bất đẳng thức đúng với 4 số thực dương.

Từ kết quả chứng minh bất đẳng thức đúng với 2 số thực không âm ta có:

4. Chứng minh bất đẳng thức Cosi với n số thực không âm

Theo chứng minh ở trên, n = 2 thì bất đẳng thức luôn đúng.

Nếu bất đẳng thức đúng với n số thì nó cũng đúng với 2n số. Chứng minh điều này như sau:

Theo quy nạp thì bất đẳng thức đúng với n là một lũy thừa của 2.

Mặt khác giả sử bất đẳng thức đúng với n số thì ta cũng chứng minh được nó đúng với n-1 số như sau:

Theo bất đẳng thức cosi cho n số:

Đây chính là bđt Cosi (n-1) số. Như vậy ta có dpcm.

III. Một số bài tập về bất đẳng thức Cosi

1. Bài tập áp dụng bất đẳng thức Cosi có lời giải

Đề 1: Bạn hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

Giải

Đề 2: Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn

Giải 

Giải

Đề 4:

Giải 

Đề 5: 

Giải

 

2. Bài tập áp dụng bất đẳng thức Cosi không có lời giải

Đề 1: Giải phương trình sau: 

Đề 2: Hãy giải phương trình sau: 

Đề 3: Giải hệ phương trình sau: 

Đề 4: Giải hệ phương trình

Đề 5: Giải hệ phương trình

Đề 6: Xác đinh số nguyên dương n và các số dương x1, x2,…,xn thoả:

Đề 7: Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 3. Chứng minh rằng:

(gợi ý sử dụng phương pháp làm trội)

Đề 8: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:

(gợi ý: biến đổi rồi áp dụng bất đẳng thức Cô si)

Đề 9: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

Cách Sử Dụng Hằng Đẳng Thức Để Rút Gọn Biểu Thức Ôn Tập Toán 8

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có:

1.Bình phương của một tổng

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2.Bình phương của một hiệu

(A – B)2 = A2 – 2AB + B2

3.Hiệu hai bình phương

A2 – B2 = (A – B)(A + B)

4.Lập phương của một tổng

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

5.Lập phương của một hiệu.

(A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

6.Tổng hai lập phương

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

7.Hiệu hai lập phương

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Chú ý: Ta quy ước A2 + AB + B2 là bình phương thiếu của tổng A + B.

Ví dụ 1. Tính (a + 3)2

A. a2 + 6a + 9 B. a2 + 3a + 9 C. a2+ 6a + 3 D. a2 +3a + 3

Gợi ý đáp án

(a + 3)2 = a2 + 2.a.3 + 32 = a2 + 6a + 9

Chọn A.

Ví dụ 2. Viết biểu thức x2 + 4x + 4 dưới dạng bình phương của một tổng.

A. (x+ 4)2 B. (x+2)2 C. (x+ 1)2 D. (2x +1)2

Gợi ý đáp án

Ta có x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = (x + 2)2.

Chọn B.

Ví dụ 3. Tính (2x – 3y)2

A. 4×2 – 12xy + y2 B. 4×2 + 12xy – 9y2 C. 4×2 – 6xy + 9y2 D. 4×2 – 12xy + 9y2

Gợi ý đáp án

Ta có:

(2x – 3y)2 = (2x)2 – 2.2x.3x + (3y)2

= 4×2 – 12xy + 9y2

Chọn D.

Ví dụ 4. Tính (2x – 3y)3

A. 8×3 – 36x2y + 54xy2 – 27y3

B. 8×3 – 36x2y + 27xy2 – 27y3

C. 8×3 – 54x2y + 36xy2 – 27y3

D. 8×3 – 27x2y + 54xy2 – 36y3

Gợi ý đáp án

Ta có:

(2x – 3y)3

Advertisement

3 – 3.(2x)2.3y + 3.2x.(3y)2 – (3y)3

= (2x)– 3.(2x).3y + 3.2x.(3y)– (3y)

= 8×3 – 36x2y + 54xy2 – 27y3

Chọn A.

Câu 1. Tính ( 5x -y)2

A. 10×2 – 10xy + y2

B. 25×2 – 5xy + y2

C. 25×2 – 10xy + y2

D. x2 + 10xy + y2

Câu 2. Viết biểu thức 36×2 – 24xy + 4y2 dưới dạng bình phương của một hiệu.

A.( 2x- 2y)2

B. (2x – 6y)2

C. (6x – 6y)2

D. ( 6x- 2y)2

Câu 3. Đưa biểu thức sau về dạng tích 81 – 25×2

A. (3 – 5x). (3+ 5x)

B. (9+ 5x). (9- x)

C. (9+ 5x).(9- 5x)

D. Đáp án khác

Câu 4 . Tính 56. 64.

A. 3600

B. 2880

C. 3248

D. 3584

Câu 5. Viết biểu thức x3 + 6×2 +12x + 8 dưới dạng lập phương của một tổng.

A. (x+ 1)3

B. (x+ 2)3

C. (2x +1)3

D. (2x +2)3

Câu 6. Khai triển ( 4x – y)3

A. 64×3 – 48x2y + 12xy2 – y3

B. 64×3 – 12x2y + 48xy2 – y3

C. 12×3 – 48x2y + 12xy2 – y3

D. Đáp án khác

Câu 7. Viết biểu thức x3 – 6x2y + 12xy2 – 8y3 dưới dạng lập phương của một hiệu.

A. (x – 2y)3

B. (2y – x)3

C. ( 2x – 2y)3

D. (x – 4y)3

Câu 8. Viết biểu thức (2x+ 4). (4×2 – 8x +16 ) dưới dạng tổng hai lập phương.

A. 8×3 + 32

B. 8×3 + 12

C. 8×3 + 64

D. 6×3 +12

Câu 9. Viết biểu thức (x – 2y)(x2 + 2xy + 4y2) dưới dạng hiệu hai lập phương

A.x3 – 8y3

B. x3 – 6y3

C. 8×3 – y3

D. 2×3 – 4y3

Chinh Phục Tú Làn – Trải Nghiệm Một Mùa Hè Đáng Nhớ

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi có thiên nhiên còn hoang sơ thì đây chính là nơi bạn cần tìm đến. Khi bước vào một khu rừng nhiệt đới có sương mù, có hang nước rộng, bạn sẽ cảm giác như đang bước vào một thế giới khác.

Chinh phục Tú Làn – Trải nghiệm một mùa hè đáng nhớ

Giới thiệu

Hang Tiên. Ảnh: Sam Spicer

Hệ thống hang Tú Làn nằm cách Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng 70 km, bên cạnh làng dân tộc thiểu số Tân Hóa. Để đi đến hang, bạn phải băng qua các đồng cỏ và những cánh đồng ngô, lạc tươi xanh mơn mởn được nối tiếp bởi một khúc sông kéo dài cho đến con dốc đầu tiên, vượt dốc lên qua sườn núi đá rồi dốc xuống thung lũng. Hệ thống hang động Tú Làn được phát hiện vào năm 2009 gồm hệ thống hang chính Tú Làn và hệ thống 8 hang động khác là hang Ươi, Chuột, Hung Ton, Kim, Tú Làn, Ken, Tố Mộ và Bí Mật.

Hang Ken. Ảnh: Sam Spicer

Phần thưởng dành cho bạn trong suốt hành trình là được ngắm từng đàn bướm xung quanh khu cắm trại; mắc võng ngủ dưới bầu trời đầy sao; ngồi bên lửa trại cùng nhau kể chuyện, ca hát và uống rượu; lắng nghe âm thanh từ những thác nước tuyệt đẹp xung quanh bạn; cùng nhau thưởng thức món thịt lợn nướng, trái cây tươi, nem cuốn và trải nghiệm vùng đất gần như hoàn toàn chưa được khám phá.

Lịch trình

Ngày 1: Phong Nha – Tân Hóa – Hang Bí Mật – Tú Làn

Ảnh: Hugh Derr

Khởi hành từ Phong Nha – Kẻ Bàng, xe sẽ đưa bạn đến Tân Hóa, đoàn bắt đầu cuộc hành trình với việc đi bộ băng qua những cánh đồng ngô và lạc dài 2,5 km để đến với sông Rào Nan. Sau khi vượt sông, bạn sẽ phải leo một dốc núi cao khoảng 50 m để vào hang Bí Mật và chinh phục núi Hung Ton. Có một lối mòn dài 2 km dẫn đến núi Xoài, nơi bạn sẽ có một bữa trưa tuyệt vời. Mất hơn 2 km sau đấy để đến với thung lũng Tú Làn và nghỉ lại tại khu cắm trại ở đây. Du khách có thể tắm, bơi lội quanh thác nước mát lạnh trước khi thưởng thức bữa tối cùng cả đoàn.

Ngày 2: Tú Làn – Hang Ken – Hang Kim – Thung lũng Hung Ton

Hang Ken. Ảnh: Sam Spicer

Khám phá Hang Tú Làn bao gồm hang khô và hang nước. Tiếp theo là 200 m bơi lội và tham quan thám hiểm Hang Ken, địa điểm được ưa thích nhất trong quần thể hang động Tú Làn. Sau khi trở lại trại, rời khỏi Hang Ken và tiếp tục thám hiểm các hang động khác. Bơi lội và vượt qua Hang Kim khoảng 1km để đến với thung lũng Tố Mộ. Di chuyển đến hang nước Hung Ton, bơi qua khu cắm trại thung lũng Hung Ton. Ở đây, bạn có thể thả mình và ngắm nhìn bầu trời đầy sao trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngày 3: Thung Lũng Hung Ton – Thung Lũng La Ken – Hung Nhai

Ảnh: Hugh Derr

Trekking khoảng 2,5 km băng qua thung lũng Hung Ton với những con dốc cheo leo để đến thung lũng La Ken. Tận hưởng làn nước mát mẻ từ những con sông gần đó trước khi leo dốc vượt núi để đến thung lũng Dung khoảng 2 km, nơi bạn được nghỉ ngơi để tiếp thêm năng lượng và thưởng thức bữa trưa. Thăm quan một hang động cùng với thác nước đổ ngay bên cạnh trước khi đi đến khu cắm trại ở Hung Nhai. Bạn được nghỉ ngơi và tận hưởng khung cảnh sông nước yên ả, tuyệt đẹp bên trong.

Ngày 4: Hung Nhai – Hang Tiên – Phong Nha

Hang Tiên. Ảnh: Sam Spicer

Bắt đầu cuộc hành trình khó khăn tới đỉnh núi, nơi bạn có thể ngắm toàn cảnh Cao Quảng. Ngày thứ tư tiếp tục với nhiều thử thách bơi lội và chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất thú vị với bữa trưa bên cạnh một vùng đầm tuyệt đẹp. Sau bữa trưa, tiếp tục khám phá Hang Tiên cách đó 1km. Đoàn trở về trên con đường nhỏ băng qua sông Rào Nan và những cánh đồng nhỏ, cuộc hành trình sẽ kết thúc tại Tân Hóa trước 5 giờ chiều.

Kết

Hang Ken. Ảnh: Sam Spicer

Không chỉ đẹp, tính mạo hiểm trong mỗi lần bơi vào hang còn làm cho chuyến đi này không gì sánh được với bất cứ điều gì khác. Khi bơi qua từng hang, bạn sẽ được bao quanh bởi các kiến tạo đá vôi tuyệt đẹp và chỉ được nhìn thấy bằng ánh sáng từ đèn đội đầu của bạn, bỏ lại sau lưng ánh sáng ban ngày mờ dần khi bạn bắt đầu đi sâu vào hang.

Hang Tiên. Ảnh: Sam Spicer

Chinh phục Tú Làn và được ngắm khung cảnh thật thanh bình, yên tĩnh, chắc chắn là một trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời bạn. Khi bạn hoàn thành mỗi chặng bơi và ra khỏi hang, cảnh vật ở đây không thể không làm bạn choáng ngợp với những hồ nước trong vắt một màu xanh tuyệt đẹp, cây cối xanh um tùm, những con thác nhỏ… Nhiều du khách đã từng miêu tả nơi đây chính là thiên đường trên mặt đất.

Đăng bởi: Hoàng Đức Phương

Từ khoá: Chinh phục Tú Làn – Trải nghiệm một mùa hè đáng nhớ

Á Hậu Lệ Hằng Check

Khoe ảnh check-in tại du thuyền hạng sang ở Phuket, Á hậu Lệ Hằng khiến fan nức lòng bởi hình thể hút mắt, nuột nà và đầy gợi cảm.

Á hậu Lệ Hằng hẳn là cái tên đã rất nổi bật trong làng mẫu Việt, sau hơn 8 năm đăng quang đến nay  người đẹp vẫn rất chăm chỉ hoạt động và ngày càng được yêu mến bởi hình ảnh đẹp, sang trọng và đặc biệt là nguồn năng lượng tích cực được truyền tải qua phong cách sống. Lệ Hằng cũng là sao Việt rất biết cách tận hưởng cuộc sống khi ngoài công việc cô thường xuyên đi du lịch đây đó để thư giãn, mới đây Á hậu Lệ Hằng check-in du thuyền ở Phuket Thái Lan, đây là chuyến vi vu riêng tư của  nàng hậu cùng bạn bè.

 

Lệ Hằng check-in du thuyền ở Phuket tận hưởng kỳ nghỉ ở xứ đảo tuyệt vời

Á hậu Lệ Hằng du lịch du thuyền ở Phuket nhân dịp dự đám cưới của bạn thân.

Phuket là một trong những hòn đảo thiên đường nằm ở phía Nam của Thái Lan sở hữu quần thể các hòn đảo lớn nhỏ ngoài khơi lớn bậc nhất xứ Chùa vàng với rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Đây cũng là một trong những điểm đến nổi tiếng bậc nhất của Đông Nam Á nên thu hút đông đảo du khách trong đó có không ít người nổi tiếng. Thời điểm hiện tại Phuket đang có thời tiết thuận lợi, khung cảnh thiên nhiên tuyệt sắc nên khi Á hậu Lệ Hằng check-in có thể thoải mái vi vu mọi nơi.

 

Phuket được biết đến là thiên đường du lịch biển và du thuyền.

Bên cạnh khám phá thiên nhiên và cuộc sống nơi xứ đảo này, Á hậu Lệ Hằng check-in du thuyền ở Phuket và tận hưởng những phút giây thật chill cùng bạn bè. Phuket chính là một trong những nơi để trải nghiệm du thuyền đẹp nhất ở thái Lan với sự xuất hiện của rất nhiều du thuyền sang chảnh, chính vì vậy với nàng hậu nổi tiếng đây hẳn là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Phuket có rất nhiều loại du thuyền từ các dạng tàu du lịch khổng lồ mang đẳng cấp quốc tế đến những chiếc du thuyền hạng sang được trang bị tiện nghi tối tân hay những chiếc du thuyền mang đậm phong cách truyền thống.

 

Du thuyền ở Phuke rất đa dạng nên du khách có nhiều sự lựa chọn

Được biết, Á hậu Lệ Hằng đã check-in trên một chiếc du thuyền hạng sang ở Phuket, chiếc du thuyền này có thiết kế hiện đại với 4 tầng tông màu trắng thanh lịch không gian siêu rộng. Mỗi tầng đều có khu vực lan can để du khách ngắm cảnh cũng như chill hay chụp hình sống ảo. Du thuyền có nhiều không gian khác nhau để du khách thoải mái trải nghiệm và khám phá kết hợp đó là loạt tiện nghi sang chảnh chuẩn đẳng cấp 5 sao như sofa có mái che, thuyền phao…

Du thuyền Lệ Hằng check-in rất sang trọng.Du thuyền có sofa trên boong để du khách ngắm cảnh

Không gian của chiếc du thuyền thông qua những hình ảnh mà Á hậu Lệ Hằng chia sẻ vô cùng đẳng cấp, sang trọng. Đặc biệt, khoảnh khắc ấn tượng nhất khi Á hậu Lệ Hằng check-in du thuyền ở Phuket chính là loạt ảnh người đẹp diện bikini một mảnh thiết kế lệch vai khoe dáng đầy ấn tượng.

Người đẹp khoe dáng với thiết kế bikini một mảnh cuốn hútNgắm hoàng hôn Phuket từ trên du thuyền

Với số đo hình thể chuẩn chỉ, mỹ nhân 9X rất tự tin mỗi khi diện các loại trang phục khoe dáng và với bộ đồ bơi một mảnh trong lần check-in này người đẹp đã vô cùng toả sáng, gợi cảm nhưng chẳng hề phô phang. Cô nàng khoe trọn đôi chân dài nuột nà vòng eo con kiến và cả vòng một đầy đặn khiến ai cũng phải trầm trồ.

Người đẹp thường xuyên diện bikini khoe dáng khi đi du lịch. Trong chuyến du lịch này, Lệ Hằng còn thoải mái để mặt mộc khi check-in thế nhưng nhan sắc của cô vẫn được chấm điểm 10 vì quá đẹp. Vẻ đẹp hình thể của Lệ Hằng luôn là điều được khen ngợi bởi hầu hết các chuyến du lịch nếu có diện đồ bơi hay trang phục gợi cảm thì cô đều giữ nguyên phong độ, vóc dáng luôn chuẩn chỉ và gợi cảm.

Hồng Thọ

Theo Báo Thể Thao Việt Nam

Đăng bởi: Tiến Đức Nguyễn

Từ khoá: Á hậu Lệ Hằng check-in du thuyền ở Phuket khoe hình thể nuột miễn chê 

Khám Phá 10 Khẩu Hiệu Du Lịch Đáng Nhớ Nhất Trên Thế Giới

1. LAS VEGAS – HOA KỲ

Las Vegas – “Điều gì xảy ra ở Vegas, sẽ được giữ kín ở Vegas” – Ảnh: Sưu tầm

Las Vegas là thành phố thuộc tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ và là thủ phủ giải trí nổi tiếng của thế giới. Trong chuyến du lịch đến thành phố này, du khách hẳn sẽ được khám phá những hoạt động giải trí thú vị trong những sòng bạc, hộp đêm, vũ trường,…

Las Vegas – nơi giải trí bất kể ngày đêm trên thế giới – Ảnh: Jochen

Với khẩu hiệu “What Happens In Vegas – Stays In Vegas” cùng những màu sắc nổi bật lấp lánh, Las Vegas hứa hẹn là điểm vui chơi tuyệt vời cho bạn trong những ngày hè nóng bỏng này đấy!

2. NEW ZEALAND

New Zealand – 100% nguyên chất – Ảnh: Sưu tầm

New Zealand là một đảo quốc ở khu vực phía nam Thái Bình Dương và được thiên nhiên ưu đãi vẻ đẹp tuyệt vời diệu kỳ. Đến với New Zealand, những điểm du lịch như thác Sutherland, bán đảo Otago, thị trấn Kaikoura, kỳ quan Waitomo sẽ giúp bạn cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp tinh khiết như chính khẩu hiệu du lịch “100% Pure New Zealand” của đất nước này đấy!

Thiên nhiên New Zealand đẹp đến nao lòng – Ảnh: Eugene Reshetov

3. ETHIOPIA

Ethiopia – 13 tháng nắng – Ảnh: Sưu tầm

Ethiopia là đất nước nằm ở phía đông châu Phi, nổi tiếng với địa hình cao nguyên màu mỡ và xen lẫn những dòng sông, hẻm sâu xuyên cắt. Với khí hậu nắng ấm quanh năm, Ethiopia là một trong những điểm đến lý tưởng cho du khách phương Tây tận hưởng vạt nắng lung linh ấm áp ở bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Ethiopia – đất nước nắng ấm quanh năm – Ảnh: Csilla Zelko

Theo đó, khẩu hiệu “Ethiopia – 13 tháng nắng” chính là điểm nhấn của đất nước nằm ở lục địa Phi châu đấy!

4. SLOVAKIA

“Slovakia – nước lớn nhỏ bé” – Ảnh: Sưu tầm

Slovakia là một quốc gia ẩn mình kín đáo trong lục địa khu vực Đông Âu và có khẩu hiệu du lịch khá vui nhộn, hài hước bởi sự đối lập như sau: “Slovakia – Little Big Country”.

Những ngọn đồi tuyết trắng ở Slovakia – Ảnh: Martin Vaculík

Trong tour du lịch mùa hè ở Slovakia, du khách hẳn sẽ ngỡ ngàng với vẻ đẹp thần tiên của vùng đất này đấy. Đồng thời, những hoạt động giải trí tuyệt vời ở Slovakia cũng sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách trong dịp du lịch Slovakia.

5. PHILIPPINES

“Nhiều niềm vui hơn ở Philippines” – Ảnh: Sưu tầm

6. COSTA RICA

“Costa Rica – không thành phần nhân tạo” – Ảnh: Sưu tầm

Costa Rica nằm ở eo đất khu vực Trung Mỹ, giáp với vùng biển Bắc Thái Bình Dương ở phía Tây và vùng biển Caribe ở phía Đông. Costa Rica là một trong những quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới và là đất nước an toàn cho du khách du lịch một mình.

Thiên nhiên xanh mát của vùng đất Costa Rica – Ảnh: Francesc Ortiz Farré

Đến với Costa Rica, bạn sẽ cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời của đất nước này như chính khẩu hiệu du lịch “Costa Rica – No Artificial Ingredients” cùng với biểu tượng loài chim bay lượn trên nền trời, loài cá tung tăng bơi lội được kết hợp hài hòa với màu sắc của những hàng cây xanh mát.

7. NEW YORK – HOA KỲ

“Tôi yêu New York” – Ảnh: Sưu tầm

Thành phố New York (Hoa Kỳ) là nơi du lịch hằng mong ước của nhiều du khách phương xa bởi đó chính là điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Những ai có dịp du lịch New York hẳn đều yêu mến thành phố nhộn nhịp, sầm uất và hiện đại này.

New York – thành phố hiện đại, sầm uất của Hoa Kỳ – Ảnh: Garðar Ólafsson

8. SLOVENIA

“Tôi cảm thấy yêu Slovenia” – Ảnh: Sưu tầm

Slovenia là một quốc gia nhỏ có nhiều đồi núi ở khu vực Nam Âu. Trong khẩu hiệu du lịch “I Feel Slovenia” , chữ “Love” được tô đỏ nổi bật trông thật đáng yêu và dễ thương phải không nào?

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lung linh của Slovenia – Ảnh: F. Levente

Du khách có dịp du lịch mùa hè tại vùng đất này hẳn sẽ được chiêm ngưỡng những kỳ quan đẹp bậc nhất thế giới và không khỏi say đắm với khung cảnh thiên nhiên lung linh, huyền ảo tại Slovenia đấy!

9. NAM PHI

“Nam Phi – điều đó là có thể” – Ảnh: Sưu tầm

Nam Phi là một quốc gia nằm ở mũi phía nam lục địa châu Phi. Trong chuyến du lịch Nam Phi, du khách sẽ được chinh phục bản thân với những hoạt động giải trí mạo hiểm đầy hấp dẫn như lời khẩu hiệu “ South Africa – It’s Possible”. Hãy đến Nam Phi trải nghiệm tour du lịch mùa hè đáng nhớ nào!

Thiên nhiên hoang dã – Ảnh: Matthieu Gallet

10. STOCKHOLM – THỤY ĐIỂN

“Stockholm – thủ đô của Scandinavia” – Ảnh: Sưu tầm

Stockholm là thủ đô của Thụy Điển và được mệnh danh là “Venice phương Bắc” với những vẻ đẹp đặc trưng của riêng đất nước Thụy Điển. Vì thế, khẩu hiệu du lịch “Stockholm – The Capital Of Scandinavia” đã gây khá nhiều tranh cãi và làn sóng phản đối khi cho rằng Stockholm là thủ đô bán đảo Scandinavia đấy!

Stockholm hoa lệ trong thời khắc hoàng hôn – Ảnh: Andrey Omelyanchuk

Đăng bởi: Tùng Cận

Từ khoá: Khám phá 10 khẩu hiệu du lịch đáng nhớ nhất trên thế giới

#10 Quán Buffet Sushi Quận 2 Đáng Thưởng Thức Nhất

1. Buffet sushi Quận 2 Tokyo Deli

Địa chỉ: 34 Song Hành, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM

Giờ mở cửa: 11h00 – 20h00

Giá khoảng: 150.000đ – 275.000đ

Nếu bạn là người thích hương vị chuẩn ẩm thực Nhật Bản thì Tokyo Deli là cái tên không nên bỏ qua. Nhà hàng này sở hữu một không gian rộng lớn, thiết kế hiện đại mang lại nét ấm cúng và gần gũi nằm ngay ở quận 2, Sài Gòn. Đặc biệt, nơi đây còn có cả sân thượng mang đến cho thực khách view trải nghiệm thoáng mát, ngắm nhìn bầu trời cùng những làn gió mát rượi.

Ảnh: Nhà hàng Tokyo Deli

Menu quán đa dạng, với rất nhiều món ăn truyền thống Nhật Bản. Quán cũng thường xuyên cho ra mắt các món ăn mới để thực khách có nhiều sự lựa chọn mà không nhàm chán. Bạn có thể thỏa thích lựa chọn các món như salad, gunkan, nigiri, sashimi… với mức giá phải chăng. Món bán chạy nhất ở đây là sushi với các loại Nigirizushi, Chirashizushi,  Makimono, Oshizushi…

2. Watami Japanese Dining

Địa chỉ: 16 Thảo Điền, phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM

Giờ mở cửa: 11h00 – 21h00

Giá khoảng: 60.000đ – 300.000đ

Watami Japanese Dining là thương hiệu buffet sushi Quận 2 nổi tiếng được nhiều người biết đến. Tọa lạc trên con đường Thảo Điền rộng thoáng nên quán rất đông người vào những giờ cao điểm. Không gian quán khá rộng, thiết kế chủ yếu với chất liệu gỗ là chủ đạo rất thích hợp để bạn tụ tập bạn bè, đồng nghiệp, check in sống ảo. Thực đơn ở đây đa dạng nên bạn có thể thoải mái thưởng thức.

Ảnh: Watami Japanese Dining

Món ăn ở đây không chỉ tươi ngon, chất lượng, mà còn được trang trí rất bắt mắt. Đối với sashimi bạn có thể chọn các gói với 4 loại 189k/người, 5 loại 229k/người hoặc món xiên tổng hợp 5 loại 89k/ người. Đối với sushi có các gói như cá hồi tái 69k/người, cuốn bò 79k/người, rolls cá chình 59k/người. Vì thế, đến đây bạn cứ thưởng thức ẩm thực bất tận mà không lo về giá.

3. Buffet sushi Quận 2 Tama River

Địa chỉ: 14E1 Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM

Giờ mở cửa: 8h00 – 22h00

Giá khoảng: 100.000đ – 330.000đ

Một địa chỉ buffet sushi Quận 2 tiếp theo được nhiều thực khách ưa chuộng đó là Tama River. Đến đây bạn sẽ được thưởng thức các món ăn ngon chuẩn vị đậm chất Nhật Bản. Không gian được thiết kế leo lối hiện đại, trẻ trung nên rất thích hợp cho những buổi hẹn hò, gặp gỡ đối tác… Đặc biệt, với đội ngũ nhân viên phục vụ nhiệt tình, chuyên nghiệp hi vọng sẽ mang đến cho bạn một bữa ăn hài lòng.

Ảnh: Tama River

Thực đơn ở đây rất đa dạng nên bạn có thể lựa chọn cho mình một món yêu thích, phù hợp với khẩu vị. Tại đây có món sushi rất được nhiều người yêu thích và gọi dùng. Gồm có sushi cá hồi, sushi cá thu, sushi mực, sushi tôm biển… tất cả đều tươi, ngon, đầy đủ dinh dưỡng và được nhập về hằng ngày. Món ăn ở đây cũng được chế biến kỹ càng, mỗi món ăn sẽ mang đến cho bạn hương vị khó quên ngay lần đầu thưởng thức.

4. Sushi Nhí

Địa chỉ: 210 Trần Não, Quận 2, TPHCM

Giờ mở cửa: 11h00 – 22h30

Giá khoảng: 22.000đ – 231.000đ

Với mong muốn đưa ẩm thực xứ người đến với người Việt, Sushi Nhí quận 2 đã mang đến những hương vị mang đậm đà ẩm thực thực Nhật. Giá cả ở đây rất bình dân nên các bạn sinh viên thường hay lui tới. Nguồn nguyên liệu luôn tươi ngon, được chọn lựa kỹ càng khi đưa đi chế biến. Vì vậy, nhà hàng luôn đem đến cho thực khách những món ăn đảm bảo chất lượng, đúng chuẩn vị nhất.

Ảnh: Sushi Nhí

Món ăn ở đây phong phú với hơn 200 loại, nên thực khách sẽ “đau đầu” khi đến đây gọi món đấy. Thế giới sushi hấp dẫn đang chờ bạn khám phá như sushi cá hồi, sushi trứng cua, sushi cá bớp, sushi tôm, sushi măng tây… Ngoài ra còn có các món như lươn nhật nướng, cơm thịt gà nấu kiểu nhật, sashimi trứng cá hồi… để bạn thưởng thức.

5. Buffet sushi Quận 2 Sushi To

Địa chỉ: 79C Song Hành, Quận 2, TP. HCM

Giờ mở cửa: 10h30 – 23h30

Giá khoảng: 15.000đ – 210.000đ

Sushi To là một nhà hàng Nhật Bản ấn tượng bởi một cái tên độc đáo. Với không gian rộng rãi thoáng đãng, rộng rãi, nên đây sẽ là một lựa chọn lý tưởng để bạn có những phút giây tuyệt vời bên gia đình, bạn bè. Đến đây, bạn sẽ được lạc vào xứ sở ẩm thực Nhật Bản chuẩn vị. Nguồn nguyên liệu tươi ngon có nguồn gốc rõ ràng nên thực khách rất yên tâm khi thưởng thức.

6. Kunimoto Japanese Restaurant

Địa chỉ: 65 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, TP. HCM

Giờ mở cửa: 10h30 – 23h30

Giá khoảng: 129.000đ – 189.000đ

Ảnh: Kunimoto Japanese Restaurant

Thực đơn ở đây rất nhiều món để bạn lựa chọn. Nếu muốn ăn buffet sushi có 3 gói với mức giá khác nhau. Chỉ với 129k/người gồm có 23 món, 159k/người gồm 31 món và 189k/người bạn sẽ thưởng thức 40 có trong menu. Quán còn có chế biến các món để bạn ăn kèm như mì udon, súp miso, salad…

7. Sushi Uraetei

Địa chỉ: Lô 2 – 01, Lầu 2, TTTM Estella Place, 88 Song Hành, phường An Phú, quận 2, TP. HCM

Giờ mở cửa: 11h00 – 22h00

Giá khoảng: 100.000đ – 1.000.000đ

Một địa điểm buffet sushi Quận 2 mà chúng mình muốn giới thiệu đến bạn đó là Sushi Uraetei. Nhà hàng còn ấn tượng với thực khách bởi thiết kế mang đậm chất Nhật Bản, từ các decor, nội thất hay các biểu tượng trang trí. Các món ăn ở đây mang đậm chất Phù Tang với hương vị độc đáo, mới lạ.

Ảnh: Sushi Uraetei

Mỗi món sushi cung cấp đến thực khách đều mang tất cả tâm huyết của các đầu bếp ở đây. Chất lượng trong mỗi món ăn chính là yếu tố rất được chú trọng. Nguyên liệu luôn được nhập về mỗi ngày từ những nhà cung cấp uy tín, hàng đầu. Với hơn 20 loại sushi khác nhau cùng với 30 món ăn truyền thống Nhật Bản, chắc chắn trải nghiệm ở đây sẽ khiến bạn hài lòng ngay từ lần đầu đấy.

8. Chiisana Hashi

Địa chỉ: 170 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM

Giờ mở cửa:10:30 – 22:30

Giá khoảng: 100.000đ – 200.000đ

Ảnh: Chiisana Hashi

Đến Chiisana Hashi, bạn có thể thưởng thức đủ các món ăn ngon của ẩm thực Nhật từ sushi, sashimi, teppanyaki, các món cơm trộn, cá sốt,… Mỗi món ăn đều chế biến tinh tế, mang rất nhiều tâm huyết của những đầu bếp ở đây. Ngoài việc gọi các món sushi thưởng thức riêng lẻ, thì nhà hàng còn giới thiệu đến bạn buffet trưa và tối vào cuối tuần.

9. Miku Sushi & BBQ 

Địa chỉ: 20 Khu Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, TP HCM

Giờ mở cửa: 9:00 – 22:00

Giá khoảng: 100.000đ – 150.000đ

Một nơi vừa kết hợp sushi và BBQ hấp dẫn ở quận 2? Không địa điểm nào khác đó là Miku Sushi & BBQ. Thực khách sẽ được thoải mái thưởng thức những món ăn truyền thống của xứ mặt trời mọc. Không chỉ cung cấp các món ăn ngon, nhà hàng còn sở hữu phong cách sang trọng, rộng rãi. Đặc biệt, nhà hàng còn giới thiệu khu vực ăn riêng cho gia đình, bạn bè hay các sự kiện quan trọng.

Ảnh: @doctor_kushcrumbs

Menu phong phú với sự kết hợp sushi, Sashimi, Tempura… và các món BBB như sườn bò úc sốt BBQ, cá hồi nướng Mayo, ba rọi mỹ sốt BBQ… Món “best seller” ở nhà hàng đó là sushi tổng hợp và sushi cá hồi. Ngoài ra, với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm hoàn hảo nhất ở đây.

10. Grand Sushi KO

Địa chỉ: 83 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM

Giờ mở cửa: 9:00 – 22:30

Giá khoảng:  150.000đ – 250.000đ

Kết thúc toplist những địa điểm buffet sushi quận 2 nổi tiếng đó là nhà hàng Grand Sushi KO. Không gian nhà hàng mang phong cách tinh giản, gần gũi. Chỉ cần bước vào nhà hàng là bạn đã có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ của nước Nhật, từ nội thất, tranh ảnh, cách bố trí…

Đăng bởi: Hươngg Quỳnh

Từ khoá: #10 Quán buffet sushi Quận 2 đáng thưởng thức nhất

Cập nhật thông tin chi tiết về Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ trên website Zrll.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!